Společenství Severských Pánů datuje svůj vznik k 26. červnu roku 2009 je vlastně pokračování aktivit dospělých, které vzešly z pravidelných návštěv a akcí na hradě Helfštýně, jenž se konaly od roku 1991. Jak dorůstala omladina, bylo vhodné ji nějak zaměstnat a motivovat. Výsledkem jsou hry na hradech a zámcích spojené s brigádami a letními tábory, ale také další činnost na památkách hlavně v okolí Krnova.

Léta běží a z dětí jsou dospělí. Každý má svoji představu, jak naloží se znalostmi získanými u nás a životem před sebou. Je pro nás „Severské pány“ ctí, že některé děti co u nás vyrostly, chtějí předávat dál, co se sami kdysi dávno naučili. Ano, děti jsou hybnou silou všeho dění u Severských pánů.

Máme rádi historii, jsme soutěživí, máme rádi přírodu a památky. Od roku 2011 jsme součástí Přátel přírody.

První krok jsme již udělali. Čas ukáže, zda byl tím správným směrem a se správnými lidmi.

Věnujeme se historickému šermu se zaměřením na středověk, ale také způsobu života v tomto historickém období všeobecně.

Nabízíme představení vlastní produkce,  pořádání a organizace akcí, programy pro veřejné, firemní i soukromé akce. Téma programů je středověk od 14.století.

Vedle scénických vystoupení nabízíme prezentaci chladných či palných a střelných zbraní – píšťala, dělo, moždíř.

Nabízíme dále atrakce pro děti, dobové stany, střelba z luků, vzdělávací pořady pro školy, předvádění dobových řemesel, atrakce pro děti – šerm s měkčenými zbraněmi, přetahování lanem, házení kroužků, házecí hrad, pasování mladých rytířů, a jiné.