Sára  
spolupracující členka
 
Šermířský a lukostřelecký elév.
 
Koníčky:
Hra na sopránovou a
altovou zobcovou flétnu.
Šití historických kostýmů.
Malba, grafika, linoryt-dřevoryt,
suchá jehla.
Amatérská fotografie.